Новости

"Gagauz şarap yortusu-2022" festivalinä teklif ederiz

Paalı dostlar! Teklif ederiz hepsini Gagauziyaya!

Kasım ayın 6-nda 2022 yılda Gagauziya baş kasabanın meydanı olacek, nicä bir şarap kasabacıı. Burada toplanacek şarap zavodları, evdä şarap yapannar hem Gagauziya çorbacılıkları, kutlamaa deyni Gagauz şarap yortusunu – 2022. 

Yortu yardım edecek Sizä yaşamaa gagauz halkının evelki istoriyasını hem görmää, nicä yapȇrlar şarapları evdä, tanışmaa zamandaş tehnologiyalarlan, almaa gagauz ustaların ellerinnän yapılı türlü işleri.

Erleşmelerin çorbacılıkları açaceklar kendi kapularını hepsi musaafirlerä, kim isteer datmaa bölgemizin özel şaraplarından hem adetçä imeklerindän. 

Yortu sırasında musaafileri şennendireceklär Gagauziya hem Moldova oyuncuları hem türkücüleri. 

Noyabrinin 6-nda saat 10:00 buluşacaz Komradın meydanında!

Teklif ederiz hepsini katılmaa şen yortuya – Gagauz şarap yortusuna! Barabar biz koruyacez hem ilerledicez baacılık hem şarapçılık ustalıkların millet adetlerini hem kulturasını!

Made on
Tilda