Новости

«GAGAUZİYA HOŞLUUM» REGİONAL 𝐘𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐂𝐈𝐋𝐈𝐊 𝐎𝐊𝐔𝐋𝐔, ADALI GAGAUZİYANIN 𝟑𝟎-CU YILDÖNÜMÜNÄ

«GAGAUZİYA HOŞLUUM» REGİONAL 𝐘𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐂𝐈𝐋𝐈𝐊 𝐎𝐊𝐔𝐋𝐔, ADALI GAGAUZİYANIN 𝟑𝟎-CU YILDÖNÜMÜNÄ

Kirez ayın 𝟐𝟎-ndä Komrat gölün boyunda Gagauziya kultura genel bakannıı geçirdi «Gagauziya Hoşluum» Regional Yaradıcılık okulunu, angısı adalıydı Gagauziyanın 𝟑𝟎-cu yıldönümünä.

Artık Gagauziyaya yaz geldi. Yaz zamanı pek gözäl. Herersi çiçek, eşil aaçlar, bereket dolu kırlar. Üürenicilär, uşaklar kanikullarda bulunêrlar. Bileräk bunu Gagauziya kultura genel bakannıı Başkanın yardımınnan karar verdi «Gagauziya Hoşluum» Regional Yaradıcılık okulunu geçirmää, angısı adalıydı Gagauziyanın 30-cu yıldönümünä. Bu yıl kıran ayın 𝟐𝟑-ndä hepsi Gagauziyanın yaşayannarı barabar kutlayecêklar bu çok önemli yortuyu.

«Gagauziya Hoşluum» Regional Yaradıcılık okulu geçti Gagauziyada ilk sıra. Ona katıldılar yaradıcılık kolektivleri hem uşak yaradıcılık evleri, angıları düzdülär 𝟖 komanda. Regional Yaradıcılık okulunda pay aldılar:

«YILDIZLAR» halk oyun ansamblisi Valkaneştän;
«ALTIN ÇÖŞMÄ» halk oyun ansamblisi Kongaz küüyündän;
«DÜZ AVA» Gagauziyanın şannı halk oyun ansamblisi;
«POLÄKİ BUCAKA» halk oyun ansamblisi Komrattan;
«ÇÖŞMÄ» halk muzıka orkestrusu Komrattan;
Komrat UŞAK YARADICILIK EVİN komandası;
«FLAME» oyun kolektivi Svetlıy küüyündän;
«ÇUDO-DETİ» uşak oyun kolektivi Çadırdan.

Yaradıcılık okulunda hepsi pay alannar vardı nasıl konuşsunnar iki dildä: gagauz dilindä hem rus dilindä.

Regional Yaradıcılık okulun programası çok doluydu hem zengindi. Komadalar pay aldılar intelektual yarışmalarında, master-klaslarda, yaradıcılık buluşmalarda, şen oyunnarda hem türkülerdä, angılarını onnara deyni çaldılar Gagauziyanın talantlı artistleri.

Nasıl kuruldu Gagauz Avtonomiyası evlat boylarına annattı poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, publiţist, çevirici – Todur ZANET. «Sevda» folklor ansamblisi Kazayak küüyündän göstürdü gençlerä master-klas, nesoy yapêrlar datlı bulguru - en sevän imek taa çoyu gagauz aylelerindä.

Her bir komanda meraklı hem diil adetçä annattılar kendi için hem gösterdilär kendi becermeklerini: oynadılar halk oyunnarını, çaldılar gagauz türkülerini. Avşam üstü dä hepsi barabar daaldılar gözäl gitara avalarına.
Made on
Tilda