Новости

"𝐊𝐎𝐍𝐆𝐀𝐙 𝐆𝐄𝐑𝐆𝐄𝐅𝐈̇" - 𝟐𝟎𝟐𝟒" EL İŞLERİ FESTİVALİ

"𝐊𝐎𝐍𝐆𝐀𝐙 𝐆𝐄𝐑𝐆𝐄𝐅𝐈̇" - 𝟐𝟎𝟐𝟒" EL İŞLERİ FESTİVALİ

Çiçek ayın 𝟕-ndä Kongaz kultura evindä geçti gözäl ilkyaz yortusu – "Kongaz Gergefi - 𝟐𝟎𝟐𝟒" el işleri festivali. Var nasıl açıklayalım, ani bu festival enidän kuruldu da ilk sıra geçirildi Avtonomiyada.

"Kongaz Gergefi - 𝟐𝟎𝟐𝟒" el işleri festivali topladı pay alannarı Vinogradovkadan (Ukraina), Tarakliyadan, Bessarabkadan, Komrattan, Baurçudan, Kazayaktan, Haydardan hem başka.

Büük havezlän yortuya katıldılar Kongaz küüyün hepsi okulları hem da uşak başçaları, angıları sevgiylän hem saygıylan gagauz halkın geniş hem zengin kultura mirasını açıkladılar.

Festival başladı musaafirlerin hem siiredicilerin tanışmasınnan el işlerin sergisinnän: peşkirlärlän, dorojkalarlan, eldä dikmä peerdelärlän, yastık üzülerinnän, yorgannarlan, dokuma palalarlan hem başka el işlerinnän. Herbir pay alan kısadan tanıştırdı kendi sergisinnän hepsi siiredicileri, açıklayıp festivalin öz fikirini: barabar üzä çıkarmaa unudulmuş, dedelerdän kalma zennikleri, korumaa hem göstermää onnarı evlatboylara.

Festivalä katıldı Gagauziyanın Genel kultura bakannın başı Marina SEMÖNOVA. O açıkladı, ani el işleri festivali gözäl başladı, daaldırdı hepsi pay alannarı millet adetlerin hem kulturanın açık renklär dünnäsına, toplayıp dolayında çok uşak hem delikannı insannarı.

Marina Semönovna adadı yortunun organizatorlarına saalık hem ii başarılar, festival dä yaşasın hem ilerlesin.

Festivalin ikinci payını ilerletti yortulu konțert sevgili artistlärlän.

Bütün yortu geçti gagauz dilindä.
Made on
Tilda