Новости

«DMİTRİY KARA ҪOBAN RESİMCİ. HEYKELCİ» KATALOGU TİPARDAN ÇİKTI

«DMİTRİY KARA ҪOBAN RESİMCİ. HEYKELCİ» KATALOGU TİPARDAN ÇİKTI

«Topracıım – muzey bir er.

Yıl-yıldan o düzüner.

Taa kırık ta var, buruk ta, -

Var neyä bakmaa durup ta.»

D. KARA ÇOBAN

Hederlez ayın 𝟐𝟕-ndä, açan bakılêr Gagauziya kulturanın hem kultura izmetçilerin günü, Regional Resim Galereyasında geçti bir büük olay, angısının maanası gagauz halkın kulturanın hem ruh zenginniin koorumasınnan baalı.

𝟐𝟎𝟐𝟑-çü yılda Gagauziya Genel Kultura bakannıında maasuz komisiya dilin geniş kullanması için kultura uurunda karar verdi bir büük maanalı toplumu tiparlamaa. Toplumun içindelii adalı gagauz halkın anılmış vatandaşına - Dmitriy Kara Ҫobanın yaratmalarına.

Bu katalog – ilk toplum, angısına girdi yaradıcı Dmitriy Kara Ҫobanın tabloları, resimneri, skulpturaları. Sanatçı korudu hem ilerletti gagauz halkın kultura mirasını, braktı onda derin, seçkin bir iz. Katalogu tiparlamaa deyni finans verildi Gagauz dilini kurtarmak fondundan.

Gagauziya kultura genel bakannıın başı Marina SEMÖNOVA açıkladı, ani 2024 yıl pek bereketli kultura hem incäzaanat uurunda. Çok zaamet koyulêr, ki üzä çıksınnar paasız yazılar, unudulmuş adetlär. Bununnan barabar da anılmış insannarın yaptıkları.

«Sade birliktä olarak bu katalogu biz çikardık başa. Büünkü gün – o anılmış gün, neçinki bu kiyat bizä deyni bir paasız kiyat. Saygılı kolegalar, yortumuz kutluca olsun! Dmitriy Kara Ҫobanın da adı çok yıllar yaşasın!» - söledi Kultura genel bakannıın başı.

Biliner, ani Dmitriy Kara Çobanın işini başarılı götürerlär onun uşakları – Afanasiy hem Lüdmila. Bu katalog ta dünneyi gördü onnarın yardımınnan. Ne türlü iş düzüldü katalogu kurmakta pay alannarı tanıştırdı Lüdmila MARİN.

Mihail Çakir adına koleсin üürenicileri dä çok duygulu Dmitriy Kara Çobanın şiirlerini annattılar: Mariya Bogdan - «Geldim yoldan»; Kseniya Koҫancı - «Oolum, Oolum», Panaitov Ilyӓ - «Havaya sıymaz öterlӓr».

Gagauziya kultura genel bakannıı açıklêêr, ani Kara Ҫoban resim edärdi gagauzların portretlerini, adetlerini, evelki eski evleri. Çıkıp küüyün kenarına boyacıklarınnan, geçirärdi yapraa naturayı, Allahtan verili gözellii. Yaşamasında Dmitriy Nikolaeviç yazdı 50-dän zeedä tablo. Onnar katılardılar sergilerä, pay alardılar festivallerdä.
Made on
Tilda