Новости

ANA DİLİ YORTUSU – 𝟐𝟎𝟐𝟒

ANA DİLİ YORTUSU – 𝟐𝟎𝟐𝟒

Bütün dünnedä var edi bindän zeedä dil, hepsi onnar unikal, her birin kendi istoriyası var. Halkımızın dili – Gagauz dili. Bu dil – bizim Ana dilimiz. O bizä en paalı, çünkü kaldı bizä dedelerimizdän.

Çiçek ayın 𝟐𝟕-ndä Gagauziya kutladı 𝐀𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐥𝐢 𝐲𝐨𝐫𝐭𝐮𝐬𝐮𝐧𝐮. Herkezimizä deyni Ana dili - o aylä, Vatan, ev, ana topraamız, multu küçüklüümüz.

Bu günü Komrat sport meydanında geçti meraklı hem çok gözäl meropriyatiya, angısı adalıydı 𝐀𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐥𝐢 𝐲𝐨𝐫𝐭𝐮𝐦𝐮𝐳𝐚. Sport meydanında toplandı binnän insan: Gagauziyanın yaşayannarı hem musaafirleri, bilim adamnarı, kultura izmetçileri, halk oyun kolektivleri, okulların üüredicileri hem üürenicileri hem, elbetki, analar-bobalar, angıları lafederlär kendi uşaklarınnan dedelerin dilindä.
Hepsi bu insannar birliktä, Evgeniya GUȚUL Gagauziyanın Başkanınnan barabar çaldılar Moldovanın hem Gagauziyanın gimnalarını, geçirdilär bir büük fleşmob «𝐆𝐚𝐠𝐚𝐮𝐳𝐢𝐲𝐚 – 𝐛𝐞𝐧𝐢𝐦 𝐕𝐚𝐭𝐚𝐧ı𝐦», açıklayalıp derin duygularını sevgili ana dilimizä.

Ana dili yortusunu kutlayarak Gagauziyanın Başkanı M. ÇAKİR adına ordenınnan ödülledi uzun yıllar süresindä önemli çalışmalar için milli kultura, üüretim, incäzanaat hem gagauz dili ilerlemesi için:
Galinayı SİRKELİ – yazıcıyı, poetı, Ay Boba Mihail Çakir adına kolecindä gagauz dili hem literatura üüredicisini, «Ana-boba evi» etnografiya muzeyin başını.
İvannayı BANKOVA – filologiya bilgilerindä doctoru.
Ekaterinayı KILÇİK – Komrat muniţipiyasının Dmitriy Karaçoban adına liţeyinin Gagauz dili üüredicisini.
Lidiyayı ÜSÜMBELİ – Kıpçak küüyünün Boris Yanakoglo adına liţeyinin Gagauz dili üüredicisini.
Tamarayı GROZDEVA – Tülüküüyünün Saveliy Ȇkonomov adına liţeyinin Gagauz dili üüredicisini.

Bundan hepsi pay alannar katıldılar şen konțerda, angısı getirdi uçsuz-kenarsız sevinmelik hem gözäl kef.

Ana dili yortusu topladı kendi dolayında talantlı artistleri bütün Avtonomiyadan:

Pötr PETKOVİÇ
Vladimir MOMÇA
Nikita KOLİOGLO
Elena PAÇİ
Dmitriy KADIN
İnessa ANGELÇEVA hem İlya DRAGANOV
Marina KISSA
Dmitriy JELEZOGLO
Anna DRAGU
Nikita PANAİTOV
İlya hem Evdokiya KÖSÄ
İrina MELKAN
«ANA TARAFIM» vocal-instrumental ansamblisi
«DÜZ AVA» gagauz halk türkü hem oyun ansamblisi

Ana dili yortumuz kutluca olsun!
Made on
Tilda