Новости

Teklif Millet Kilim Festivalinä "Gagauz kilimneri – 2023"

Saygılı Moldova Respublikasının hem Gagauziyanın yaşayannarı! Teklif ederiz Sizi millet kilim festivalinä – «Gagauz kilimneri - 2023», angısı geçecek harman ayın 26-da 2023 yılda Haydar küüyündä dermen boyunda. Bu lüzgär dermeni - XX asirin istoriya hem arhitektura anıtı, angısı girer Moldova Respublikasının kultura-istoriya obyektlerin arasına.

Yortu başlayacek sizin tanışmanızlan kilimnerin alış – veriş sergisinnän hem halk ustaların yaptıklarınnan. Uşaklara hem büüklerä tematika master klasları vereceklär kolaylık dokunmaa kilim kurmanın büülü düünäsına – eskiz resimindän renkli ipliklerin yapılmasına kadar hem onnarın örmäk tehnikalarına kadar.

Katılannarın aullarında gösterilecek unikal kilimnär hem teatru gösterileri, angıları adanacek kilimciliin istoriyasına. Anılmış artistlär hem millet kufnä imeklerin kokuları vereceklär ii kef hem yardım edeceklär daalmaa millet kilimnerin açık renklär dünnäsına, angıları topladılar güneş sıcaklıını, ana tarafın kırlar hem daalar gözelliini.

Bekleeriz Sizi Haydar küüyü dermenin gözäl alannarında harman ayın 26-da saat 10-da, ki barabar kutlayalım «Gagauz kilimneri - 2023» yortusunu.

Barabar biz koruyacez hem zenginnedecez devletimizdä el kilimciliin zengin adetlerini!

Made on
Tilda