Новости

«HEDERLEZ GAGAUZİYADA – 𝟐𝟎𝟐𝟒»

«HEDERLEZ GAGAUZİYADA – 𝟐𝟎𝟐𝟒»

Hederlez ayın 𝟏𝟏-ndä Çadır kasabasında, «At-Prolin» at fermasında, geçti gözäl hem çok beklenän milli festival «Hederlez Gagauziyada – 𝟐𝟎𝟐𝟒».

Bu günü «Hederlez - 𝟐𝟎𝟐𝟒» milli yortusu topladı hem birleştirdi insannarı, angıları yaşêêrlar käämil gagauz topraanda. Bu yortu yaklaştırdı hepsini ana tarafın istoriyasına, adetlerinä, yardım ederäk duymaa gagauz kulturasının derin maanasını.

«Hederlez - 𝟐𝟎𝟐𝟒» yortusuna Gagauziyaya toplandılar musaafirlär çok devletlerdän. Bu gün büülü avalar öttü, musaafirlär dattılar gagauz milli imeklerindän, pay aldılar milli oyunnarında hem master klaslarda, halk ustaların panayırına uuradılar, halk oyunnarında küçük gibi oynadılar, at yarışmaların kuvedini hem girginniini gördülär.

«Hederlez» milli yortusunu açtı ‘DÜZ AVA’ Gagauziyanın şannı türkü hem oyun ansamblisi gözäl halk oyunnarınnan, angıları göstürdülär evelki vakıtlardan kalma Hederlez adetlerini.

Gagauziyanın başkanı Evgeniya GUŢUL hepsini kutladı Hederlezlän, da adadı, ani herbirinä bu gözäl yortu getirsin usluluk, iilik hem mutluluk!

«Hederlez - 𝟐𝟎𝟐𝟒» milli yortunun taa bir önemli payı vardı – o en ii bulgur yarışması, angısına katıldılar pay alannar 𝟏𝟓 gagauz küüyündän hem kasabadan.

Evelki vakıtlardan Hederlez yortunun adetlerinä görä yaparmışlar booday bulguru. Bulgur – o en sevän imek taa çoyu gagauz aylelerdä.

Pay alannar tanıştırdılar hepsi musaafirleri gagauz milli imeklen, da gösterdilär kendi becermeklerini hem annattılar, neçin onnarın bulguru hepsindän tatlı. Angı bulgur musaafirlerä en datlı geldi, onun çorbacısına verdilär fişkaları, angılarını daattılar gagauz kızları.

Bu yaraşmadı taradı Komrat kasabanın primariyası.

Gagauziya genel kultura bakannıı bütün ürektän şükür edeer hepsi pay alannarını, angıları katıldılar da yardım ettilär barabar geçirmää bu çok meraklı milli festivali, angısı bu yıl 𝟐𝟔 sıra geçti Gagauziyada.

Yaşasın Gagauziya, unudulmasın da ilerlesin adetlerimiz!!!
Made on
Tilda